KONZULTÁCIA MAĎAROV NA SLOVENSKU
Na Vašom názore nám záleží.

Vyplnenie dotazníka je anonymné, nežiadame a neuchovávame osobné údaje!

Mimoparlamentné a nejednotné politické strany, neúspešné roky – to je naším údelom v poslednom období.
Potrebujeme viac, ako máme v súčasnosti – pretože si zaslúžime viac. My, Maďari na Slovensku túžime po dôstojnom živobytí, uplatnení našich práv a zveľaďovaní našich hodnôt.
V prípade, ak hore uvedené považujete aj Vy za dôležité, prosíme odpovedzte na nasledujúce otázky:

1. Súhlasíte s tým, že pôsobenie maďarských politických strán na Slovensku za posledných 30 rokov je v podstate sklamaním?

2. Súhlasíte s tým, že za zlyhania a neúspechy za posledných 30 rokov je predovšetkým zodpovedná naša politická elita?

3. Súhlasíte s tým, aby sa zodpovední za súčasnú situáciu v budúcnosti nezúčastnili na riadení nášho života?

4. Považujete za potrebné vznik dôveryhodného a obnoveného politického zastúpenia Maďarov na Slovensku?

5. Súhlasíte s tým, aby sme maďarský jazyk mohli používať ako rovnocenný úradný jazyk so slovenským jazykom?

6. Vláda Maďarska poskytuje príspevok vo výške niekoľko miliárd forintov ročne pre Maďarov na Slovensku na kultúru, pre médiá a na školstvo. Súhlasíte s tým, aby o udeľovaní uvedených príspevkov pre organizácie a inštitúcie spĺňajúce kritériá, rozhodovalo grémium ktoré by bolo nezávislé od politických strán?

7. Dňa 26. mája 2010 Národné zhromaždenie Maďarska schválilo zákon o zjednodušenom režime udeľovania občianstva pre zahraničných Maďarov (zákon o dvojitom občianstve). Požiadali by ste o štátne občianstvo Maďarska, ak by to zákony Slovenskej republiky netrestali?

8. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí od roku 2014 zakazuje používanie vlajok a symbolov cudzích štátov na športových podujatiach. Podporujete zrušenie zákazu?

9. Zákon o vysielaní a retransmisii neumožňuje založenie komerčných rozhlasových a televíznych staníc vysielajúcich v jazyku národnostných menšín.
Podporujete vznik maďarských rozhlasových a televíznych staníc?

10. Benešove dekréty na základe etnickej príslušnosti zničili životy stotisíckam ľudí. Slovenský štát sa na nich odvoláva aj v súčasnosti pri rôznych vyvlastneniach nehnuteľností (napr. výstavba diaľnic).
Súhlasíte so založením inštitúcie, ktorej úlohou a cieľom by bola úplná náprava záležitostí Benešových dekrétov?

11. Hospodárska politika uplynulých 30 rokov vedome zanedbávala regióny na Južnom Slovensku a investície smerovali zámerne na sever.
Podporili by ste maďarský politický subjekt, ktorého cieľom je uskutočnenie takých investícií, prostredníctvom ktorých by ste sa aj Vy dokázali uplatniť vo svojom rodisku?

BOH ŽEHNAJ MAĎARA!